Strona główna

Jestem nauczycielem matematyki i informatyki z dziewięcioletnim stażem. Oferuję usługi edukacyjne w zakresie nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. Przygotowuję do egzaminów końcowych: egzaminu ósmoklasisty, matury podstawowej oraz matury rozszerzonej z matematyki.

Pomagam zarówno w opanowaniu materiału bieżącego jak i w nadrabianiu zaległości z poprzednich lat nauki. Przygotowuję do egzaminów poprawkowych, diagnoz lub też pojedynczych sprawdzianów.

W swojej pracy stawiam szczególnie na systematyczność, rzetelny przekaz oraz otwartość na indywidualne potrzeby i możliwości ucznia. Posiadam opracowany plan pracy dla drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego, który na bieżąco modyfikuję w miarę pojawiających się potrzeb i zmian w systemie oświaty.

Sprawdź moją ofertę i umów się na spotkanie.

Możliwość komentowania została wyłączona.