Konsultacje 19-20

Konsultacje z matematyki dla nauczanych przeze mnie klas odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00 – 18:00. Przez pierwsze 40 minut jestem dostępny on-line, następnie przez 20 minut odpisuję na Librusie. Uczestnictwo w konsultacjach koniecznie musi być poprzedzone wiadomością na Dzienniku Elektronicznym zawierającą:
opis problemu (czego dotyczyć mają konsultacje np. pomoc w konkretnym zadaniu, szczegółowe omówienie oceniania itp.)

Jeżeli liczba zgłoszeń będzie zbyt duża, będę starał się w miarę możliwości odpowiadać na nie w późniejszym terminie na Librusie.

Link do pokoju konsultacji zawsze znajdować się będzie w najnowszym polu poniżej:

Konsultacje on-line 28.05.2020 r. (17:00 – 17:40)

Meeting ID: 763 7738 4114
Password: 3S5TrY
dodatkowo jestem dostępny na MS Teams

Konsultacje on-line 25.05.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 21.05.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 18.05.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 14.05.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 11.05.2020 r. (17:00-18:00)
Poprawy sprawdzianów (Tylko dla osób, które wcześniej zadeklarowały chęć poprawy poprzez wysłany przeze mnie formularz. W wiadomościach otrzymają one link do sprawdzianu poprawkowego):
klasy 5: “Ułamki dziesiętne”
klasy 7: “Równania”

Konsultacje on-line 7.05.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 4.05.2020 r. (Z przyczyn technicznych konsultacje w dniu dzisiejszym zostały przeniesione na 5.05.2020 na godzinę 17:00-17:40 )

Konsultacje on-line 30.04.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 27.04.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 23.04.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 20.04.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 16.04.2020 r. (zakończono)

Konsultacje on-line 06.04.2020 r. (zakończono)

Komentarze są wyłączone.