To jest przykładowa treśc strony internetowej.

To jest treść strony wpisana w znacznikach "p" oznaczających rozpoczęcie i zamknięcie akapitu.

Ten akapit jest wyśrodkowany.

Ten akapit jest wyrównany do prawej.

A ten akapit nie ma parametru align więc jest wyrównany standardowo do lewej.

Każdy
wyraz
napisany
w
nowej
linijce.

Nagłówek 1

Nagłówek 2

Nagłówek 3

Nagłówek 4

Nagłówek 5
Nagłówek 6

Tekst napisany czcionką o rozmiarze 20

Tekst napisany czcionką Verdana

Tekst napisany czcionką Corbel o rozmiarze 16

Tekst pogrubiony
Tekst pochylony
Tekst podkreślony
  1. Pierwszy punkt
  2. Drugi punkt
  3. Trzeci punkt

Lista wypunktowana umieszczona w akapicie:

ImięNazwisko
JanKowalski
AnnaNowak
AndrzejKwiatkowski


ImięNazwisko
JanKowalski
AnnaNowak
AndrzejKwiatkowski

Pierkwadrat.pl
podstrona.html