Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych – cd

Witam! Wczoraj pracowaliście na platformie epodreczniki.pl. Mieliście za zadanie przeczytać i obejrzeć materiały wprowadzające, a następnie rozwiązać test. Prosiłem, aby każdy z Was napisał mi dodatkowo informację o trudnościach związanych z testem. Muszę powiedzieć, że informację dostałem od 24 z 48 uczniów. Niemal każdy z Was jako trudne wskazał zadanie 9. Omówmy je:

Zad.9 Wypisz wszystkie liczby większe od zera, spełniające następujące warunki.
(Polecenia oznacza, że mamy wypisać liczby dodatnie, które spełniają wypisane dalej warunki)

a) Liczba jest mniejsza od 4, ale większa od zera, ma trzy cyfry po przecinku, cyfry w liczbie są identyczne. Podaj liczby w kolejności od największej do najmniejszej.
(wypisujemy zatem liczby postaci X,XXX np. 5,555; 7,777; 2,222. Ze wszystkich takich liczb wypisujemy te mniejsze od 4 i to w kolejności malejącej, czyli:
3,333; 2,222; 1,111
Jeśli ktoś nie wypisał ich w kolejności malejącej prawdopodobnie miał gdzieś błędy)

b) Cyfra dziesiątek jest taka sama jak cyfra części dziesiątych, a cyfra części setnych jest o jeden mniejsza od cyfry dziesiątek i o 2 większa od cyfry jedności . Liczba jest zapisana za pomocą czterech cyfr. Podaj liczby w kolejności od najmniejszej do największej.

(Dosyć trudne – rozwiązując je musiałem się trochę zastanowić:

 1. Zapiszmy najpierw jaką postać ma mieć liczba:
  _ _ , _ _ – w opisie występuje cyfra “dziesiątek”, “części setnych”, “części dziesiątych” oraz “jedności”, miejsca te oznaczamy znakami “_”
 2. “Cyfra dziesiątek jest taka sama jak cyfra części dziesiątych” zatem X _ , X _
  X oznacza taką samą cyfrę
  0-9
 3. X _ , X (X-1) – “cyfra części setnych jest o jeden mniejsza od cyfry dziesiątek”
 4. X (X-3) , X (X-1) – “i o 2 większa od cyfry jedności”
 5. Wstawiając pod X kolejne liczby naturalne (ale zaczynamy od 3, ponieważ cyfra części setnych X-3 musi być co najmniej równa zero) otrzymujemy:
  30,32
  41,43
  53,54
  64,65
  75,76
  86,87
  97,98
 6. Powyższe wartości wpisujemy w kolejne pola formularza)

c) Liczba jest zapisana za pomocą czterech cyfr,przy czym trzy są po przecinku. Każda kolejna cyfra, licząc od lewej strony, jest o 2 większa od poprzedniej. Podaj liczby w kolejności od najmniejszej do największej.

Liczba będzie mieć postać _ , _ _ _
Jeżeli “Każda kolejna cyfra, licząc od lewej strony, jest o 2 większa od poprzedniej” zacznijmy uzupełniać cyfry od strony prawej, np:
_ , _ _ 0 -> _ , _ 20 -> _ , 420 -> 6,420
W ten sposób możemy otrzymać kolejne liczby:
7,531; 8,642; 9,753.
Wypisujemy je w kolejności rosnącej.

Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić wszystkim to zadanie. Nie zadaję dziś żadnej pisemnej pracy domowe, mam jedynie prośbę: Postarajcie się przypomnieć sobie jakie mamy jednostki masy i długości oraz jakie są między nimi zależności, np. 1m = 100cm; 1km = 1000m; 1dag = 10g i pozostałe kombinacje. Będzie nam to potrzebna już jutro.

Dziękuje za uwagę,
Marcin Kukiełka

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Otagowano .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.